Zakładamy działalność

      Zakładanie firmy nie jest aż tak trudne jak  powszechnie się sądzi.  W celu prawidłowego zarejestrowania własnej działalności konieczne jest przejście przez kilka etapów.

Krok 1:

Czy będziemy działać samodzielnie czy w spółce?

To proste pytanie powinniśmy sobie zadać na samym początku naszej drogi. To chyba najważniejsza decyzja, którą powinniśmy podjąć. Od tego zależy m.in. jaki będziemy mieć wpływ na podejmowane decyzje, jaką będziemy ponosić odpowiedzialność oraz jaki zapłacimy podatek.
 Najprostszymi formami działalności są samodzielna działalność gospodarcza oraz spółka cywilna.
Czasami podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej może być obwarowane uzyskaniem przez przedsiębiorcę np.: koncesji, licencji, zezwolenia na prowadzenie określonego rodzaju działalności gospodarczej lub posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.

Krok 2:

Rejestracja działalności osoby fizycznej oraz spółki cywilnej odbywa  się w urzędzie miasta lub gminy na druku EDG-1  ( http://www.um.cieszyn.pl/wpis-do-ewidencji-dzialalnosci-gospodarczej,104.html ). W druku EDG-1 konieczne jest sprecyzowanie zakresu wykonywanej działalności poprzez podanie numerów PKD dla wykonywanych przez nas czynności (http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=1474 ).

O nas